Gói Cáp Quang Viettel Net2 Plus

Gói internet Viettel Net2 Plus

Gới Thiệu Về Gói Cáp Quang Viettel Net2 Plus: Gói cáp quang Viettel Net2 Plus Băng thông trong nước 40 Mbps Băng thông Quốc Tế 256 kbps Giá Cước khuyến mại 180.000VND/tháng Tốc độ cực nhanh, sử dụng 2 – 4 thiết bị cùng lúc Gói cước internet cáp quang Viettel dành cho cá nhân […]

Gói Cáp Quang Viettel Net3 Plus

gói internet Viettel net3 plus

Gới Thiệu Về Gói Cáp Quang Viettel Net3 Plus: Gói cáp quang Viettel Net3 Plus Băng thông trong nước 55 Mbps Băng thông Quốc Tế 256 kbps Giá Cước khuyến mại 210.000VND/tháng Tốc độ cực nhanh, sử dụng 4 – 6 thiết bị cùng lúc Gói cước internet cáp quang Viettel dành cho cá nhân […]

Gói Cáp Quang Viettel Net4 Plus

gói internet viettel net4 plus

Gới Thiệu Về Gói Cáp Quang Viettel Net4 Plus: Gói cáp quang Viettel Net4 Plus Băng thông trong nước 70 Mbps Băng thông Quốc Tế 256 kbps Giá Cước khuyến mại 260.000VND/tháng Tốc độ cực nhanh, sử dụng 6 – 8 thiết bị cùng lúc Gói cước internet cáp quang Viettel dành cho cá nhân […]

Gói Cáp Quang Viettel Net5 Plus

gói cáp quang viettel net5 plus

Gới Thiệu Về Gói Cáp Quang Viettel Net5 Plus: Gói cáp quang Viettel Net5 Plus Băng thông trong nước 150 Mbps Băng thông Quốc Tế 5 Mbps Giá Cước khuyến mại 400.000VND/tháng Tốc độ cực nhanh, kết nối trên 10 thiết bị cùng lúc Gói cước internet cáp quang Viettel dành cho cá nhân và […]